Jaarcongres reumatologie

Aanmelden

Onderwerpen


Plenair

Als seksualiteit niet meer vanzelfsprekend is

Eefje Bokkers-Engelen, Consulent seksuele gezondheid NVVS (in registratie)
Bo.Se.Co


Het leven met een chronische aandoening beïnvloedt het hele biopsychosociale systeem. Mede door de aandoening kan het uitoefening en beleving van seksualiteit/intimiteit moeilijker worden.

Het onderwerp is voor zowel patiënten als hulpverleners soms moeilijk bespreekbaar te maken. Tijdens deze workshop krijg je meer inzicht over achtergronden en ga je naar huis met praktische tips/trics en vaardigheden.

Leerdoelen:
- De deelnemer heeft kennis van 3 factoren die van invloed zijn op de beoefening van seksualiteit/intimiteit in relatie tot
  chronisch ziek zijn.
- De deelnemer heeft 2 tips/tools die direct in de dagelijkse praktijk ingezet kunnen worden.

 

Polyfarmacie/kwetsbare ouderen

drs. Roos Sablerolles, arts-onderzoeker, AIOS Klinische Geriatrie / Klinische Farmacologie
Erasmus MC Rotterdam


Meer informatie over deze sessie volgt z.s.m.Transitiezorg: Tips en tools bij de Kwaliteitsstandaard

dr. AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg
Hogeschool Rotterdam

In april 2022 verscheen de nieuwe Kwaliteitsstandaard ‘Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg’. Hierin worden de belangrijkste principes voor een soepele overgang van zorg voor jongeren met chronische aandoeningen besproken. Vier concrete kerninterventies worden aanbevolen: individueel transitieplan, transitiecoördinator, warme overdracht en verlengd consult in de zorg voor volwassenen. Verpleegkundigen spelen een centrale rol bij het vormgeven en uitvoeren van transitiezorginterventies. In deze presentatie worden principes, interventies en verpleegkundige rollen toegelicht door AnneLoes van Staa die als expert bij de ontwikkeling van de standaard betrokken was.

Leerdoelen: 
- Leren over de belangrijkste generieke uitgangspunten bij transitiezorg voor jongeren met chronische aandoeningen.
- Kennismaken met de kerninterventies voor transitiezorg zoals beschreven in de Kwaliteitsstandaard Jongeren in transitie van
  kinderzorg naar volwassenenzorg.

 

 

Workshops

 

Leesfstijl

Iris de Vries, huisarts, leefstijlarts en voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl


Meer informatie over deze sessie volgt z.s.m.

 

Werken met het Zelfmanagement Web

dr. AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg
Hogeschool Rotterdam


Meer informatie over deze sessie volgt z.s.m.

 

Shared dicision making

dr.ir. Laura Kranenburg, reumatoloog
Erasmus MC en IJsselland ziekenhuis


Samen beslissen, dat doen we toch al? Of is er soms nog ruimte voor verbetering? Samen beslissen vraagt om goede samenwerking en communicatie tussen behandelaar én patiënt. Deze presentatie staat stil bij wat er al is, wat er voor trainingsmateriaal beschikbaar is en vooral wat je als hulpverlener kunt doen om Samen Beslissen voor alle patiënten te laten slagen.

Leerdoelen: 
- Aan het eind van de presentatie is er inzicht in de stappen van samen beslissen.
- Aan het eind van de sessie zijn valkuilen en handige tips en tricks ten aanzien van Samen Beslissen inzichtelijk gemaakt.

 

Interculturele uitdagingen in de zorg

drs. Mustafa Bulut, Geestelijk verzorger 
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg en Waalwijk


- Hoe ga je om met veel familieleden op de werkvloer?
- Hoe voer je het slechtnieuwsgesprek voorbij de ‘grenzen’?
- Hoe ga je om met comfortbehandeling en bewust lijden?

Leerdoelen:
* Deelnemer neemt kennis van collectivistische culturen.
* Deelnemer neemt kennis van het slechtnieuwsgesprek voorbij de grenzen van NL.
* Deelnemer neemt kennis van interculturele communicatiemodellen.


 

Werk als behandeldoel: hoe kun je werkende patiënten ondersteunen en uitval voorkomen?

Tamara Raaijmakers MSc., programmamanager
Centrum Werk Gezondheid

Carine Vogel MSc., verpleegkundig specialist AGZ
Bernhoven Uden

Er zijn veel mensen die als gevolg van hun chronische aandoening hun werk verliezen. Tijdens je consulten is het belangrijk om aandacht te besteden aan werk/ werkgerelateerde problemen en tips en tools te geven zodat mensen met een chronische aandoening zich hierin gesteund voelen. En mogelijk kan hierdoor voorkomen worden dat zij uitvallen en hun werk verliezen. We delen ook praktijkervaringen met elkaar en geven elkaar hiervoor tips.

Leerdoelen: 
- Waarom is werk/werkbehoud zo belangrijk, ook als je chronisch ziek bent?
- Praktische tips ter ondersteuning tijdens je consultvoering ,
- Korte uitleg over wetgeving en werk.