Jaarcongres reumatologie

Onderwerpen en sprekers


Plenair

Management van Reumatoïde Artritis anno 2021

prof.em. dr. Piet van Riel, reumatoloog
Universitair Ziekenhuis AntwerpenDe behandeling van Reumatoïde Artritis bestaat naast diverse medicamenteuze middelen onder andere uit leefstijl adviezen en aandacht voor extra articulaire complicaties. Daarnaast dienen de psychosociale consequenties en effecten op de arbeidssituatie niet uit het oog verloren worden. In de afgelopen decennia is door betere diagnostische mogelijkheden, meer therapeutische middelen en betere monitoring de behandeling van Reumatoïde artritis sterk verbeterd met als resultaat dat het bereiken van remissie steeds vaker voorkomt. In deze sessie zal de huidige behandeling van Reumatoïde Artritis in historisch perspectief worden gezet, worden uitgelegd wat de voordelen zijn van zelfmanagement en hoe dit kan worden gestimuleerd. Tevens zullen de belangen en de mogelijkheden van monitoring/registratie aan de bron worden besproken.

Leerdoel: 
- De deelnemer zal na de sessie meer inzicht hebben welke aspecten een rol spelen bij de behandeling van Reumatoïde
  Artritis en hoe deze in te zetten.

 

Wat moeten we weten over de schouder en de knie?

drs. Gert Jan Geijsen, orthopedisch chirurg
Bergmanclinics (Breda/ Den Bosch)Binnen deze voordracht wil ik behandelen:
- Basis anatomie schouder en knie.
- Basis van het lichamelijk onderzoek van knie en schouder.
- Welk aanvullend onderzoek is mogelijk.
- Meest voorkomende diagnoses schouder en knie met daarbij de afwijkingen die gevonden kunnen worden bij lichamelijk
  onderzoek en aanvullend onderzoek
- Overzicht van bijpassende behandelingen (conservatief of operatief)

Leerdoelen:
- Beter begrijpen anatomie knie en schouder en de daarbij horende pathologie.
- Inzicht krijgen in de eventuele behandel opties.


Dermatomyositis, een zeldzame aandoening met vele gezichten

prof. dr. Mart van de Laar, internist en reumatoloog NP
Universiteit van Twente (BMS), Enschede


Dermatomyositis is een systemische auto-immuunziekte met mogelijk grote gevolgen voor het fysiek en sociaal functioneren van patiënten. Aan de hand van voorbeelden zal het klinisch beeld, het ontstaan, de diagnostiek en behandeling worden toegelicht. In het bijzonder staan we stil bij wat de aandoening betekent voor de patiënt en wat paramedici voor de patiënt kunnen betekenen.

Leerdoelen:
- Kennismaken met de belangrijkste klinische manifestaties bij dermatomyositis.
- Inzicht krijgen in de impact van dermatomyositis op het fysiek en sociaal functioneren van de patiënt.
- Inzicht krijgen in de medicamenteuze maar vooral de niet-medicamenteuze behandelopties.

 

Vaccinaties bij chronisch inflammatoire aandoeningen

dr. Astrid M.L. Oude Lashof, internist infectioloog (waarnemend hoofd)
afd. medische microbiologie, infectieziekten en infectiepreventie, Maastricht UMC+Patiënten die immunosuppressieve medicatie hebben een hoger risico op het oplopen van bepaalde infecties en een gecompliceerd beloop van infecties. Door middel van vaccinaties kunnen deze risico’s verkleind worden. De respons op vaccinaties kan door immunosuppressiva echter verlaagd zijn. In de presentatie wordt besproken welke vaccinaties geïndiceerd zijn en wanneer deze het beste kunnen worden toegediend.

Leerdoelen:
- Welke vaccinaties dienen overwogen te worden voor start van immunosuppressiva.
- Wanneer kunnen deze vaccinaties het beste worden toegediend.
- Wat zijn mogelijke gevolgen van het gebruik van immunosuppressiva voor reizen.

 

Workshops/parallelsessies

De nieuwe EULAR aanbevelingen voor de rol van de reumaverpleegkundige: wat betekenen ze voor jou?

Yvonne van Eijk-Hustings RN. PhD., Senior-onderzoeker afdeling Klinische Epidemiologie en Medical Technology Assessment (KEMTA)
Maastricht UMC+


In 2012 zijn EULAR aanbevelingen voor de rol van de reumaverpleegkundige gepubliceerd. Deze zijn in 2018 geüpdatet, gebaseerd op internationale literatuur en meningen van experts. Ze geven richting aan optimale inzet en optimaal gebruik van de competenties van de reumaverpleegkundige. Eerder bleek al uit onderzoek van V&VN reumatologie dat er in Nederland veel variatie is in hoe reumaverpleegkundigen werken. De workshop gaat hierop in: hoe zit dat met die variatie, willen we dat en wat kunnen we als beroepsgroep zelf doen om te zorgen dat wij onze kennis en kunde optimaal kunnen inzetten voor de reumapatiënten. Na een korte toelichting over de ontwikkeling van de aanbevelingen zullen de deelnemers met elkaar hierover in gesprek gaan waarbij barrières en bevorderende factoren worden benoemd voor de implementatie van de aanbevelingen. Deze kunnen V&VN reumatologie helpen bij het formuleren van vervolgstappen.

Leerdoelen:
- De deelnemers hebben weet van de aanbevelingen en hun waarde, maw weten hoe deze tot stand zijn gekomen.
- De deelnemers delen reflecties op hun praktijk m.b.t. deze aanbevelingen.
- De deelnemers kunnen samen barrières en bevorderende factoren benoemen voor implementatie van de aanbevelingen.Voetklachten bij mensen met een reumatische aandoening

Rianne de Kort MANP., verpleegkundig specialist Reumatologie
Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis (ETZ) Tilburg

Elleke Huijbrechts MSc., docent-onderzoeker en podotherapeut
Fontys Paramedische HogeschoolIn deze sessie gaan we aan de hand van een voetonderzoek laten zien welke voetklachten bij mensen met een reumatische aandoening voor kunnen komen en hoe deze te herkennen zijn.

Leerdoelen:
- De deelnemer kent naar aanleiding van de workshop de onderdelen van de voetinspectie (ontstekingsactiviteit, voet-
  of teenstandafwijkingen, dermatologische afwijkingen, neurovasculaire afwijkingen, schoenafwijkingen).
- Herkent wat in de voetinspectie afwijkend is.Axiale SpondyloArtritis

dr. Salima van Weely, gezondheidswetenschapper en fysiotherapeut
LUMC Leiden

 


De aanbevelingen fysiotherapie bij mensen met axiale spondyloartritis zijn in juni 2019 gepubliceerd. In de workshop staan we stil bij de inhoud van de aanbevelingen, wat er voor nieuws onder de zon is verschenen en hoe we als zorgprofessionals denken en doen in interdisciplinaire samenwerking op dit vlak.

Leerdoelen, deelnemers: 
• Hebben kennis verkregen/opgefrist over de inhoud van de aanbevelingen.
• zijn op de hoogte van de meest recente publicaties op het vlak van fysio-/oefentherapie voor mensen met axSpA.
• Hebben handvatten voor de behandeling.
• Hebben handvatten voor interdisciplinaire samenwerking.Beter omgaan met (beperkte) gezondheidsvaardigheden in de zorg voor mensen met reumatische aandoeningen

Mark M. Bakker, promovendus gezondheidsvaardigheden
Maastricht UMC+ en CAPHRI Care and Public Health Research InstituteGezondheidsvaardigheden (Engels: Health Literacy) omvatten alle eigenschappen en vaardigheden die een patiënt nodig heeft om toegang te krijgen tot gezondheidsinformatie, deze te begrijpen, en toe te passen, om zo gezondheidsgerelateerde beslissingen te nemen, in het dagelijkse leven en in de gezondheidszorg. Voorbeelden hiervan zijn leesvaardigheden, communicatie met dokters, actief omgaan met gezondheid, kritisch denkvermogen en het gebruik kunnen maken van een sociaal vangnet. Ongeveer een op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden, wat o.a. kan leiden tot gezondheidsverschillen en inadequaat gebruik van zorg, maar ook tot misverstanden in de spreekkamer.

Deze workshop gaat over de vraag: ‘Wat kunnen we als zorgverleners doen om deze patiëntengroep beter te helpen?’ U krijgt enkele voorbeelden gepresenteerd, maar gaat ook met elkaar in gesprek. Hoe maakt u úw werkomgeving ‘gezondheidsvaardig’?

Na deze workshop:
- Heeft u meer inzicht in de rol van gezondheidsvaardigheden in de zorg voor mensen met reumatische aandoeningen.
- Kunt u beperkte gezondheidsvaardigheden beter herkennen, en heeft u enkele handvatten om beter hulp te bieden
- Kunt u een begin maken aan ‘gezondheidsvaardige zorg’ in uw eigen werkomgeving.Een Bird’s eye view op fysiotherapie en pijn

Ron Veldink, fysio-/manueeltherapeut, extended Scope fysiotherapeut, docent
Paramedisch Centrum voor Reumatologie en Revalidatie Hilberdink b.v. (PCRR Hilberdink); Hanzehogeschool Groningen, afdeling gezondheidsstudies-FysiotherapieWat is de (veranderende) rol van de fysiotherapeut en wat is de visie van de beroepsgroep ten aanzien van pijn bij patiënten met reumatische aandoeningen.

Leerdoelen:
- De deelnemers aan de workshop hebben kort kennis gemaakt met het nieuwe beroepsprofiel van de fysiotherapeut en andere
  visie-documenten van de beroepsgroep.
- De deelnemers aan de workshop hebben kennis gemaakt met de beoogde werkwijze van de fysiotherapeut bij mensen met
  (chronische) pijn.‘Stimuleren van beweeggedrag’

Bas Hilberdink PT. MSc., fysiotherapeut en gezondheispsycholoog bij het Paramedisch Centrum voor Reumatologie en Revalidatie (PCRR Hilberdink) en Onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)Hoewel bij veel reumatische aandoeningen voldoende beweging wordt geadviseerd, ervaren veel mensen met een reumatische aandoening barrières bij het bewegen. Daarnaast is in de meeste gevallen alleen beweegadvies onvoldoende en is er meer begeleiding nodig bij het stimuleren van adequaat beweeggedrag. In deze workshop zullen we gaan oefenen met verschillende methoden die kunnen helpen bij het optimaliseren van het beweeggedrag bij mensen met een chronische aandoening. Denk hierbij aan het leren stellen van de juiste vragen voor het uitlokken van intrinsieke motivatie (afkomstig van motiverende gespreksvoering), het oefenen met het stellen van doelen en het maken van actieplannen.

Na het volgen van deze workshop:
- kunt u beter identificeren welke patiënten welke begeleiding bij hun beweeggedrag nodig hebben;
- kunt u met enkele vragen uw patiënten op de juiste weg helpen bij het beginnen met (meer) bewegen.