Jaarcongres reumatologie

Aanmelden

Onderwerpen en sprekers

Plenair

Voeding bij reumatische klachten  

Nicole M de Roos, PhD
Wageningen Universiteit, Afdeling Humane Voeding en Gezondheid

Reumatoïde artritis is een progressieve ziekte. Patiënten kunnen in een slechte voedingstoestand raken door pijn en vermoeidheid, verlies aan spierkracht, kauw- en slikproblemen en gevolgen van medicijngebruik. Behandeling door een diëtist is gericht op het verbeteren en/of handhaven van de voedingstoestand, het voorkomen van complicaties en klachten, en het verminderen en/of omgaan met ziektegerelateerde klachten. Uitgangspunt bij de behandeling zijn de Richtlijnen Goede Voeding. Tijdens deze sessie zal worden besproken welke onderdelen hiervan met name belangrijk zijn, en wanneer aanpassingen nodig zijn. Ook wordt ingegaan op het ‘anti-inflammatoir dieet’ en het gebruik van voedingssupplementen.

Na afloop van deze lezing:
- weten de deelnemers waar de Richtlijnen Goede Voeding op zijn gebaseerd en waar ze de uitwerking van de Richtlijnen kunnen vinden.
- hebben de deelnemers een overzicht van de invloed van voeding op het verloop van chronische ziekten gekenmerkt door inflammatie.

 

Leefstijlgeneeskunde, ondersteund door eHealth

Prof. Dr. Niels Chavannes
LUMC, Leiden

Leefstijlgeneeskunde is een belangrijke nieuwe invalshoek bij de behandeling van chronische aandoeningen. eHealth kan potentieel veel mensen bereiken, mogelijk zelfs kosten-effectief resultaten opleveren bij de ondersteuning van leefstijlgeneeskunde, waarbij wetenschappelijke onderbouwing essentieel is.

Leerdoelen:
- Wat zijn de uitgangspunten van leefstijlgeneeskunde?
- Uit welke elementen bestaat evidence-based eHealth, en wat zijn de kritische succesfactoren?

 

Blijf fysiek en mentaal fit met Stoelyoga

Paula Jap Tong, directeur Stoelyoga Nederland en Vlaanderen

Yoga is goed is voor lichaam en geest, vele wetenschappelijke onderzoeken hebben dit inmiddels bewezen. Stoelyoga is de veiligste en minst belastende vorm van yoga en draagt ontzettend veel bij aan een gezond lichaam en het verminderen van gezondheidsklachten. Yoga kan artrose niet genezen, maar uit praktijkervaring en recent onderzoek blijkt dat het helpt gewrichtspijn te verminderen. Paula Jap Tjong neemt je graag mee in de wereld van stoelyoga, de voordelen voor mensen met artrose en hoe je dit eenvoudig kunt inpassen in de zorg. Zij sluit haar verhaal af met een stoelyogales zodat je zelf de effecten van Stoelyoga kunt ervaren. Paula Jap Tjong is yogadocent en opleider bij het kennisplatform www.stoelyoga-nederland.nl.

Leerdoelen:
- Betekenis van stoelyoga
- Voordelen van stoelyoga bij mensen met artrose
- Hoe stoelyoga in te zetten in de zorg

 

Workshops/parallelsessies

Help de patiënt in beweging komen

Dr. ir. Liesbeth Preller, Adviseur 
Kenniscentrum Sport

Voldoende bewegen is goed voor iedereen, en voor reumapatiënten in het bijzonder. Voor specifiek beweegadvies en –therapie kan de patiënt terecht bij de fysiotherapeut of oefentherapeut. Maar daarbuiten zijn er legio mogelijkheden om op niveau te bewegen. De reumaverpleegkundige kan op verschillende manieren de patiënt ondersteunen:
    -  Door samen met de patiënt te bespreken hoe deze op een dag meer kan bewegen en dit kan volhouden, aan de hand van
        de Beweegcirkel;
    -  Door te zorgen dat de patiënt verwezen wordt naar passend beweegaanbod, waarbij je bijvoorbeeld gebruik kunt maken
        van de zogenaamde buurtsportcoach.

Deze punten komen aan de orde tijdens de workshop, waarbinnen ook kort wordt ingegaan op de preventieve effecten van bewegen.

Leerdoelen:
- Inzicht krijgen in brede aanbod van beweegactiviteiten geschikt voor reumapatiënten en het herkennen van kwaliteit.
- Efficiënt en effectief samenwerken met en inzetten van lokaal beweegaanbod.

 

Doelbewust bezig met gedragsverandering

Dr. Roos Arends , Hogeschooldocent Verpleegkunde Hogeschool Utrecht
Trainer en consultant Essenburgh Training & Advies

Gedragsverandering kan erg belangrijk zijn voor mensen met een reumatische aandoening. Het is echter vaak heel moeilijk om gewoontegedrag te veranderen. In deze workshop vertel ik je wat de belangrijkste ingrediënten zijn om daadwerkelijk iets anders te gaan doen en gebruiken we ene oefening uit de training “Doelbewust!” om dit zelf te ervaren. En wat kun jij als verpleegkundige hieraan bijdragen voor je patiënten?

Na de workshop:
- Weet je waarom (ongezond) gedrag veranderen zo belangrijk is, ook voor mensen met reuma.
- Weet je welke ingrediënten helpen om daadwerkelijk gedrag te veranderen.
- Heb je een plan gemaakt om eigen gedrag te veranderen, want een goed begin is bij jezelf!

 

Signaleren van de behoefte aan zelfmanagementondersteuning

Drs. Louise Meier, Reumaconsulent 
Máxima Medisch Centrum, Eindhoven

Drs. Antoinet Verborg, Reumaconsulent 
Rijnstate, Arnhem

Het bieden van zelfmanagementondersteuning is een kerntaak voor verpleegkundigen, maar wordt door hen als moeilijk ervaren. Verschillende initiatieven beogen om zelfmanagementondersteuning te structureren. ReumaUitgedaagd https://www.reumauitgedaagd.nl/ is in samenspraak met een grote groep patiënten en zorgverleners tot stand gekomen. Mogelijk kan het raamwerk van de onderwerpen waarop ReumaUitgedaagd is gebaseerd, reumaverpleegkundigen helpen bij het inventariseren van de behoefte aan zelfmanagementondersteuning.

Tijdens de workshop wordt met reumaverpleegkundigen besproken:
- Of er onderwerpen in het huidige raamwerk ontbreken;
- Zo ja, welke;
- In welke vorm het raamwerk zou kunnen dienen als signaleringsinstrument voor behoefte aan zelfmanagementondersteuning;
- De factoren die bij kunnen dragen aan het gebruiken van het raamwerk in de dagelijkse praktijk.

Hierbij worden ook bestaande voorbeelden van elders, bv https://amazingerasmusmc.nl/tag/zelfmanagement-web/ besproken.

Na de workshop hebben deelnemers:
- Inzicht in potentiële onderwerpen die van belang zijn voor inventarisatie van behoefte aan zelfmanagementondersteuning.
- Kennis van beschikbaar ondersteuningsmateriaal.